יום ב', טו’ בשבט תשע”ט
גליטרים   |  מאגרי תמונות   |  יישומי גוגל   |  מוסיקה וקבצי קול   |  מאגרי אנימציות   |  אפקטים   |  עיבוד תמונה
פאזלים   |  קומיקס   |  תבניות   |  תוכנות ציור   |  יצירת סרטונים   |  ענני מילים   |  לוח קיר   |  מפות חשיבה
 
מרחבי כיתות
מרחבי מקצוע
עזרים ומולטימדיה
גליטרים  
מאגרי תמונות  
יישומי גוגל  
מוסיקה וקבצי קול  
מאגרי אנימציות  
אפקטים  
עיבוד תמונה  
פאזלים  
קומיקס  
תבניות  
תוכנות ציור  
יצירת סרטונים  
ענני מילים  
לוח קיר  
מפות חשיבה  
תוכנית התנהגותית
מידע להורים
סביבות למידה מתוקשבות
למידה בשעת חירום